Skriv ut den här sidan

Yogapass

En kort sammanfattning av yogan

Ashtanga yoga är den mest fysiska yogaformen, där man vill uppnå en balans mellan rörelse och motstånd. Alla kan hitta sin balans, oavsett hur rörlig man är i kroppen. Det handlar om att utgå från sin egen kropp och inte forcera rörelserna. Yoga är andning (pranayama / vinyasa), muskeltonus (asana) och fokus inåt med hjälp av blicken (dristi).

Passet inleds med andning och meditation för att sedan fortsätta med solhälsningar, stående och sittande positioner och en avslutande serie positioner. Passet avslutas sedan med vila på rygg, utan någon speciell andningsteknik.

 

Yogans filosofi

Yoga är ett avslappnande balsam för själen som balanserar den kravfyllda livsstilen genom att lugna sinnet och tillåta individen att trappa ner tempot och leva i nuet. Yoga är inte bara stretching, det är en livsfilosofi som lär individen hur man uppnår ett lugnt sinne, som i sin tur hjälper till att kanalisera energi genom kroppen. Genom regelbunden träning lär yogan oss hur vi ska utveckla ett större medvetande om både våra fysiska och psykiska egenskaper som i sin tur ökar vår förmåga att klara av våra dagliga stressorer. Vi kan då ta ett steg tillbaka och se våra reaktioner och vårt agerande.

Yogan integrerar kroppen, sinnet, andningen och medvetandet. Den är till för alla och den hjälper till att fläta samman det mentala och det fysiska i kroppen som skapar en inre och en yttre balans. Yogans mål är att behålla sinnet lugnt och fridfullt. Lugnet kommer av yogans asanas (positioner) och pranayama (andning). De återuppbygger kroppen och genom detta befrias sinnet från negativa känslor och dessa kan komma när vår fysiska status inte är god. Yogan balanserar detta och skapar tonus i hela kroppen, stärker skelett och muskler, korrigerar hållning, förbättrar andning och ökar energin.

Informationen är hämtad ur YOGA, The Path to Holistic Health av B.K.S Iyengar, utgiven i januari 2008 av DK Publishing, New York


Föregående sida: STOCKHOLM HEALTHINESS
Nästa sida: Kontakta oss